Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tập trung củng cố quốc phòng - quân sự địa phương

(Cập nhật lúc: 07/01/2019 14:00:56 )

Năm 2018, công tác quốc phòng - quân sự địa phương tiếp tục đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2018

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP), Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ, diễn biến tình hình, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Quân khu I về công tác QP-QSĐP. Theo đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP-AN) các cấp; Bổ sung hoàn chỉnh quy chế hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch các giai đoạn sát với đặc điểm tình hình của địa phương, từng bước đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Trong năm 2018, toàn tỉnh mở được 79 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 2.606 đối tượng; Xây dựng 25 chuyên mục, chuyên trang, đăng tải 586 tin bài phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân.

Cùng với công tác giáo dục QP-AN, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị LLVT thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục duy trì chất lượng, hiệu quả, có nền nếp quy chế phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận tuyên truyền, vận động quần chúng tại thôn Khuổi Lộc, xã Lương Thượng (Na Rì) với những kết quả thiết thực. Chỉ đạo huy động các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là khắc phục hậu quả do mưa đá gây ra cho các địa phương thuộc huyện Pác Nặm vào tháng 4/2018, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, tu sửa đường liên thôn, nạo vét kênh mương, làm đường, xây cầu… với gần 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Song song với đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP-AN ngay trong kế hoạch, quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh. Những năm gần đây, tỉnh đã đầu tư, triển khai một số dự án, khu công nghiệp; Phát triển đường giao thông liên huyện, tỉnh, giao thông nông thôn, nâng cấp quốc lộ; Cải tạo hệ thống cấp thoát nước; nâng cấp bệnh viện, trường học... Các công trình, dự án trên được Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan chức năng thẩm định, vừa tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vừa bảo đảm yếu tố quốc phòng - an ninh. Trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách Trung ương kết hợp với huy động ngân sách địa phương để xây dựng các công trình phòng thủ khu vực. Mua sắm đồng bộ quân trang, quân dụng cho lực lượng dân quân tự vệ; Đồng thời chú trọng quy hoạch, xây dựng hệ thống doanh trại, thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, tập trung kiện toàn biên chế tổ chức, trang bị cho các đơn vị thường trực đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ tác chiến khi có tình huống xảy ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững là tiền đề để Bắc Kạn thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tới./.

Thu Trang
Sign In