Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

(Cập nhật lúc: 09/07/2019 15:11:20 )

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt được những kết quả nhất định. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh, trật tự được chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Hoạt động tuyên truyền phòng ngừa tội phạm được triển khai rộng khắp ở các ngành, địa phương; công tác trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng ngày càng có hiệu quả, bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động phạm tội về hình sự, nhất là số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, cờ bạc, ma túy, hủy hoại rừng...Những khó khăn trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai được các ngành phối hợp tháo gỡ. Tình hình dịch HIV cũng giảm đáng kể so với các năm trước, Bắc Kạn đã ra khỏi danh sách các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS trong toàn quốc. Tuy nhiên, qua theo dõi một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương như: Người nghiện ma túy, người nhiễm HIV có hầu hết ở các xã, phường, thị trấn; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội chưa đạt chỉ tiêu đề ra…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa có Công văn số 3552/UBND-NCPC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 03/9/2015 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”;Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2019; Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là hiểm họa của ma túy, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho vay lãi nặng, phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm mua bán người, các quy định về quản lý, bảo vệ rừngvới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp tình hình thực tế ở từng địa bàn.

UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (theo Kế hoạch số 251/KH-BCĐ138 ngày 10/7/2017 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh). Đối với những địa bàn sau 01 năm mà chưa chuyển hóa thành công thì tổ chức kiểm điểm đánh giá nguyên nhân chưa đạt, đề ra các giải pháp thực hiện, tiếp tục đưa vào chuyển hóa trong năm tiếp theo. Sau 01 năm tiếp theo thực hiện chuyển hóa nếu vẫn không đạt thì xem xét trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan, đưa vào làm một trong những tiêu chí bình xét thi đua hằng năm của cơ quan, đơn vị (theo Hướng dẫn số 387/HD-CAT-PV11 ngày 12/02/2018 của Công an tỉnh).Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”. Đối với các xã không có tệ nạn ma túy, tiếp tục giữ vững, không để phát sinh tệ nạn ma túy. Đối với những xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy thì đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm làm giảm địa bàn có tệ nạn ma túy theo từng năm.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn. Chủ động lập án đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; tập trung vào nhóm đối tượng như: Cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí gây án; các đối tượng hoạt động tệ nạn cờ bạc, mại dâm, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích; đối tượng vi phạm pháp luật về lâm sản, khoáng sản, vũ khí, vật liệu nổ; các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm về ma túy... không để tội phạm hoạt động lộng hành gây lo lắng trong nhân dân. Vận động toàn dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở./.

Bích Huệ
Sign In