Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn đã công bố 149 TTHC trong 02 tháng đầu năm 2019

(Cập nhật lúc: 08/03/2019 09:42:22 )

02 tháng đầu năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã công bố 149 thủ tục hành chính (TTHC) gồm các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương, Sở Y tế và Văn phòng UBND tỉnh. Các TTHC đã được công bố có: 43 TTHC mới ban hành; 49 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 12 TTHC thay thế và 45 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ.

Các TTHC sau khi được công bố đều được đăng tải nội dung chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”. Đồng thời, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn cũng công khai nội dung các TTHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Qua đó tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, bộ phận kiểm soát TTHC của tỉnh đã thực hiện nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đề nghị Cục Kiểm soát TTHC công khai theo quy định. Đồng thời rà soát đề nghị Cục Kiểm soát TTHC không công khai hoặc gỡ bỏ các TTHC không còn hiệu lực, đã được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ./.

Thu Cúc
Sign In