Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(Cập nhật lúc: 29/03/2019 21:07:34 )

Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Bắc Kạn đã chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra.

Thực hiện cuộc Tổng điều tra lần này, toàn tỉnh có 1.036 địa bàn điều tra với 80.721 hộ dân cư, quy mô dân số 32 vạn người.

Nhằm thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra từ cấp tỉnh đến cấp xã và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, huyện theo kế hoạch; sớm ban hành các văn bản chỉ đạo công tác Tổng điều tra và quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Triệu Tiến Ban - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Tổng điều tra, cụ thể như: Đã tuyển chọn được 513 điều tra viên thống kê, 122 tổ trưởng điều tra; đã tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin Tổng điều tra xong trước 15/3/2019; công tác vẽ sơ đồ nền xã/phường/thị trấn, phân chia và lập danh sách địa bàn điều tra, lập bảng chia hộ đã được thực hiện theo đúng kế hoạch; đến ngày 25/3/2019, công tác rà soát cập nhật bảng kê đã hoàn thành.

Tập huấn Công tác quản lý và lập Bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại thành phố Bắc Kạn

Để Tổng điều tra dân số và nhà ở thực sự là “Ngày hội điều tra của toàn dân”, công tác tuyên truyền được chú trọng. Tháng 8/2018, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại các địa phương. Do trình độ dân trí, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, khả năng tiếp cận thông tin của người dân còn hạn chế, để tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với cuộc Tổng điều tra, ngoài tuyên truyền trên đài phát thanh - truyền hình, báo địa phương, băng zôn, khẩu hiệu, tỉnh Bắc Kạn còn tuyên truyền thông qua các hình thức như họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền tại các phiên chợ vằng tiếng địa phương để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra. Một số địa bàn người dân tộc thiểu số hạn chế về tiếng phổ thông, tỉnh huy động và sử dụng người địa phương để phiên dịch kiêm dẫn đường giúp cho điều tra viên khai thác thông tin.

Theo đồng chí Triệu Tiến Ban - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu công việc, đặc biệt là trong điều kiện của tỉnh Bắc Kạn, trình độ dân trí và hạ tầng thông tin còn nhiều hạn chế đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành. Qua công tác chuẩn bị và những việc đã triển khai cho thấy việc áp dụng thiết bị điện tử cầm tay trong điều tra đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ tham gia trực tiếp điều tra. 100% các địa bàn điều tra của tỉnh Bắc Kạn sử dụng phiếu điều tra điện tử (Capi) trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo kế hoạch, công tác điều tra, ghi phiếu được thực hiện đồng loạt ở tất cả các địa bàn điều tra từ 7 giờ sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Để cuộc Tổng điều tra triển khai thành công trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra từ cấp tỉnh đến cấp xã đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, thực hiện đúng phương án điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo các cấp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân./.

Hương Dịu
Sign In