Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị

(Cập nhật lúc: 22/05/2020 16:54:35 )

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của ngành năng lượng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, ngày 15/5/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 187-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Tại Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 187-KH/TU xem tại đây./.

Hương Dịu
Sign In