Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn với công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

(Cập nhật lúc: 18/11/2019 14:55:15 )

Sông Cầu có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất và đời sống của nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Đó là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho tưới tiêu nông nghiệp ước tính khoảng 20 triệu m3/năm, là nguồn nước để nuôi trồng thủy sản và một số dòng chảy được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, sản xuất điện. Vì vậy, công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu những năm qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo.

Ảnh: Suối Đôn Phong, huyện Bạch Thông là một trong những suối chính chảy vào sông Cầu

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu nói riêng thường xuyên được triển khai và duy trì; tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hiện tại đạt 72,6%; các chỉ tiêu về môi trường như tỷ lệ thu gom rác thải đô thị, tỷ lệ dân cư đô thị, dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… đạt kế hoạch.

Trong năm 2019, để thuận lợi hơn trong công tác chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu nói riêng, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng; Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn… Tỉnh cũng đã cho chủ trương mua, lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt cho huyện Bạch Thông; thực hiện nhiệm vụ Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn và Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030…

Hiện nay, tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới có 07 cơ sở đang hoạt động với lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh không lớn và đều được thu gom, xử lý theo quy định, không gây ảnh hưởng đến môi trường sông Cầu. Đối với 04 khu đô thị thuộc lưu vực sông Cầu, có 02 đô thị  tập trung đông dân cư (Thành phố Bắc Kạn, thị trấn Chợ Mới) đã được xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với tổng công suất 3.250 m3/ngày đêm.

Ngoài ra, qua công tác kiểm tra liên quan đến môi trường đối với 05 cơ sở nằm trên lưu vực sông Cầu cho thấy các cơ sở được kiểm tra đều thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường như có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, các công trình bảo vệ môi trường được xác nhận hoàn thành. Trong quá trình thực hiện, các cơ sở đều thực hiện giám sát môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy định. Không có cơ sở nào vi phạm đến mức lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị xử lý.

Theo kết quả quan trắc môi trường hàng năm tại các vị trí trên lưu vực sông Cầu, môi trường trên lưu vực sông Cầu thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn đến nay cơ bản tốt, chất lượng nước sông Cầu đảm bảo sử dụng cho mục đích thủy lợi, tưới tiêu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản thuộc lưu vực sông Cầu đều được kiểm soát về môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thường xuyên được quan tâm và triển khai hàng năm. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân trên lưu vực sông Cầu đã được nâng cao.

Để bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, thời gian tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh nói chung; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6; tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường; thực hiện cắm mốc ranh giới Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng; thường xuyên thực hiện quan trắc môi trường tại các vị trí trên lưu vực sông Cầu…/.

Thu Cúc
Sign In