Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018

(Cập nhật lúc: 21/01/2019 21:14:53 )

Sáng 21/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Du phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Phát biểu gợi ý kiểm điểm tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung, kế hoạch, thời gian, cách làm của hội nghị kiểm điểm, lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Theo đó, yêu cầu hội nghị kiểm điểm trên tinh thần dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng. Quá trình kiểm điểm cần phân tích kết quả, nguyên nhân và chỉ ra cho được những hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục. Đối với mỗi cá nhân, cần thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, thẳng thắn...

Sau phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Báo cáo nêu rõ: Trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nên kết quả đạt được trong năm 2018 là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong 31 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm đề ra, có 28 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, một số chỉ tiêu vượt khá cao như tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người (GRDP), trồng rừng, thành lập mới hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển đảng viên… Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách được cải thiện, nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”. Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được chỉ đạo thực hiện hiệu quả, theo đó đã xây dựng, ban hành đề án tổ chức lại Văn phòng và các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, đồng thời chỉ đạo xây dựng đề án hợp nhất một số cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh…

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như: Nền kinh tế của tỉnh chưa có nhiều chuyển biến rõ nét; việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt thấp; công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng chưa chặt chẽ; chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp còn thấp; việc khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản, truyền đạo trái pháp luật tiềm ẩn diễn biến phức tạp... Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp như hoạt động tín dụng đen, trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng. Tai nạn giao thông đường bộ tăng cả 3 tiêu chí. Một số vụ, việc, đơn thư khiếu nại chưa được giải quyết dứt điểm. Chưa có biện pháp đủ mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo để phòng ngừa tham nhũng; việc tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ các đơn vị, địa phương còn hạn chế; hiện tượng “tham nhũng vặt” vẫn xảy ra ở một số khâu, lĩnh vực nhạy cảm gây bất bình trong nhân dân; chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả trong việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

Việc chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tại một số địa phương chưa kịp thời. Quy trình thực hiện công tác cán bộ chưa đồng bộ giữa khối đảng và khối chính quyền…Việc tổ chức thực hiện quy trình công tác cán bộ theo các quy định mới còn lúng túng; việc phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên chưa kịp thời; một số đoàn kiểm tra, giám sát còn phải gia hạn, kéo dài thời kiểm tra.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...


Các đại biểu dự kiểm điểm

Về kết quả khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2017, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018 tập trung vào việc rà soát, lựa chọn những lĩnh vực còn yếu, nhất là liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương. Theo đó, đã tổ chức 15 đoàn công tác đi làm việc với các địa phương, đơn vị để kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng đảng; đồng thời duy trì tổ chức giao ban hằng tháng với các địa phương, ngành chức năng. Qua đó kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành. Kết quả, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khá. Lĩnh vực nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng, sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc, hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Đời sống của nhân dân, đặc biệt là người nghèo được các cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu quả, nhất là trong việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Đối với những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm với công việc, lĩnh vực, địa phương phụ trách, đồng thời dành thời gian nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đảng, chính quyền... Tham gia đầy đủ các hội nghị, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo, phù hợp với điều kiện thực tế.

Với tinh thần, thái độ nghiêm túc, hội nghị dành nhiều thời gian để tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẳng thắn thực hiện phê bình và tự phê bình, chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm và các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo chương trình, hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23/01./.

Theo baobackan.org.vn
Sign In