Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắt đầu ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(Cập nhật lúc: 01/04/2019 08:30:56 )

Sáng ngày 01/4, cùng với cả nước, các địa phương của tỉnh Bắc Kạn đã đồng loạt ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Diễu hành tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở tại thành phố Bắc Kạn

Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, được Tổng cục Thống kê thực hiện 10 năm một lần trên phạm vi cả nước. Thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ Tổng điều tra này có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, làm căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Bên cạnh đó, thông tin thu thập từ cuộc Tổng điều tra này sẽ sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số và phục vụ cho các mục đích khác của công tác thống kê trong thời gian tới.

 Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Đây là năm đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các công đoạn tiến hành tổng điều tra. Vì vậy, công tác chuẩn bị đã được Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở triển khai chặt chẽ, các điều tra viên được tập huấn kỹ nghiệp vụ điều tra và được hướng dẫn công nghệ thông tin áp dụng trong việc thu thập thông tin.

Công tác tuyên truyền đến người dân cũng được các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh, do đó người dân nắm được mục đích, yêu cầu đã tích cực phối hợp cung cấp số liệu điều tra.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung tiến hành cuộc Tổng điều tra. Theo phương án, thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng 01/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được công bố vào tháng 7/2019./.

Hương Lan
Sign In