Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

“Cần triển khai linh hoạt các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật”

(Cập nhật lúc: 16/01/2019 10:45:40 )

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 được tổ chức vào sáng ngày 15/01/2019.

Theo đánh giá tại Hội nghị, năm 2018, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc. Các sở, ban, ngành thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức được 7.557 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 310.000 lượt người nghe; cấp phát hơn 150.700 tài liệu tuyên truyền miễn phí. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện tổ chức được trên 3.900 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 216.700 lượt người nghe.

Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đóng góp tích cực vào việc đưa pháp luật đến với cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật mới gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật các cấp; các tổ hòa giải và hòa giải viên. Thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh...

Để nâng cao chất lượng công tác năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Đặc biệt, cần triển khai linh hoạt các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng địa phương và từng đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó là thực hiện tốt công tác kiểm tra việc triển khai phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh..../.

Hương Lan
Sign In