Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 13:49:54 )

Trong năm 2018, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, qua đó khai thác được nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tiếp và làm việc với Đoàn Cơ quan Phát triển Pháp

Trong công tác hợp tác quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động và phối hợp thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đồng thời tiếp tục tăng cường củng cố mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tài trợ cho tỉnh.

Qua đó, năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã tham gia đàm phán và ký kết hiệp định tài trợ Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn do ADB tài trợ; trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề xuất Dự án “Kè chống sạt lở ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp” tỉnh Bắc Kạn do Cơ quan phát triển Pháp tài trợ; phê duyệt 10 khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do tổ chức ChildFund Australia tại Việt Nam, Apheda, CFIE - Hàn Quốc tài trợ; triển khai dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)” từ nguồn vốn vay Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD)…

Cùng với đó, Bắc Kạn tiếp tục giữ mối liên hệ với các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, cơ quan đại diện của Chính phủ các nước, các nhà tài trợ, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài khác đang có dự án tài trợ cho tỉnh như: Tổ chức WorldBank, Traffic International, Đại sứ quán Phần Lan, JICA, Kuwait, Luxembourg....

Thực hiện công tác kinh tế đối ngoại, tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bố trí vốn đối ứng cho các dự án hỗ trợ phát triển chính thức đang triển khai; thực hiện việc quản lý, theo dõi các chương trình, dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ theo đúng quy định; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cung cấp thông tin kêu gọi xúc tiến đầu tư các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn phi Chính phủ nước ngoài tài trợ vào tỉnh… Nhìn chung, các chương trình, dự án được triển khai đều theo đúng tiến độ cam kết, đạt hiệu quả cao.

Trong năm, tỉnh cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thông qua quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, các nhà tài trợ, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đang tài trợ cho tỉnh đã kết hợp giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc truyền thống của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh Bắc Kạn đến với quốc tế.

UBND tỉnh đã cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đi công tác tại nước ngoài và cho phép các đoàn công tác có yếu tố nước ngoài thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, tổ chức ngoài tỉnh đến làm việc, nghiên cứu khoa học, thực hiện dự án tại tỉnh Bắc Kạn. Ngoài ra, Công an tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết cho trên 2.000 hồ sơ đề nghị Bộ Công an cấp hộ chiếu; cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài; đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đến địa phương với mục đích du lịch, lao động và làm việc…

Trong thời gian tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, trong đó đi sâu vào phổ biến tình hình thực thi cam kết của các hiệp định FTA, CPTPP, EVFTA bằng nhiều hình thức cho các thành phần kinh tế hiểu, nắm bắt kịp thời để có những chính sách, biện pháp cụ thể tận dụng thời cơ, xử lý thách thức của hội nhập; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế thông qua nhiều hình thức với nội dung đa dạng, thiết thực cho đối tượng là cán bộ, công chức cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài…/.

Thu Cúc
Sign In