Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(Cập nhật lúc: 03/10/2019 14:16:32 )

Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến được tỉnh Bắc Kạn xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4, hoàn thành trước tháng 12 năm 2019; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% các đơn vị trường học, bệnh viện, điện lực, cấp và thoát nước, Công ty vệ sinh môi trường, các Công ty Viễn thông, Bưu chính… trên địa bàn các phường, thị trấn, trung tâm các huyện phối hợp với các Ngân hàng để thực hiện thu học phí, viện phí, tiền điện, tiền nước,... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ; thời gian hoàn thành trước tháng 12 năm 2019.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm, hệ thống phần mềm Một cửa, Một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tỉnh được duy trì vận hành ổn định, an toàn. Từ đầu năm đến nay, dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị đã phát sinh trên 8.734 hồ sơ mức độ 3 và 1.627 hồ sơ mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 là 22%, mức độ 4 là 44%. Tỷ lệ TTHC đã triển khai phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 0,6%. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh đã đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2019, hiện nay các thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành đều thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về thanh toán điện tử, ngành Ngân hàngđãtriển khai đồng bộ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới tác phong giao dịch. Hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục mở rộng trả lương qua tài khoản; phối hợp với Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn và các tổ chức liên quan thực hiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua POS. Thực hiện các dịch vụ thanh toán hoá đơn, gạch cước viễn thông, thanh toán viện phí, dịch vụ thanh toán e-banking, smartbanking, ipay, ví điện tử…, ứng dụng công nghệ cao để tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện các dịch vụ thanh toán được nhanh chóng, an toàn, chính xác. Thực hiện công khai minh bạch biểu phí dịch vụ thẻ, chủ động giải thích và phản hồi kịp thời các ý kiến phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng dịch vụ ATM. Ước thực hiện đến hết ngày 30/9/2019, tổng thu dịch vụ của các chi nhánh ngân hàng là 16 tỷ đồng.

Từ tháng 3 năm 2019, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 và thanh toán mọi lúc, mọi nơi; triển khai dịch vụ nhắn tin qua Zalo. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm chăm sóc khách hàng để giải quyết các yêu cầu trực tuyến của khách hàng qua Web chăm sóc khách hàng hoặc qua tổng đài để giảm chi phí, thời gian đi lại cho khách hàng.

Ngành Thuế tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, công khai các văn bản giải đáp chính sách thuế trên Trang thông tin điện tử Cục thuế; cung cấp phần mềm hỗ trợ người nộp thuế trong kê khai nộp thuế. Đến nay, đã có 133 thủ tục hành chính thuế được cung cấp trực tuyến mức độ 3, gần 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, chỉ tiêu số tiền nộp thuế điện tử và số chứng từ nộp thuế điện tử chưa cao.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử bảo hiểm xã hội (BHXH) với Ngân hàng Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), tiến tới thực hiện chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thực hiện các nghiệp vụ thu, cấp sổ, thẻ, giám định BHYT, xét duyệt chế độ BHXH trên hệ thống điện tử đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 4 còn thấp; hạ tầng công nghệ thông tin ở một số địa phương, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa còn kém phát triển nên người dân, doanh nghiệp khó tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công; đa số các hộ cá nhân, gia đình vẫn có thói quen thanh toán phí, lệ phí bằng tiền mặt...

Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua Ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 và Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh; phấn đấu năm 2019, đạt chỉ tiêu tăng 5 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh so với năm 2018./.

Bích Huệ
Sign In