Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giải quyết chế độ chính sách cho hơn 2000 đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

(Cập nhật lúc: 12/07/2019 08:07:15 )

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, ban hành quyết định hưởng trợ cấp cho 2.254 đối tượng (đạt 104,7% so với kế hoạch dự kiến); trong đó, dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp có 385 người; chống Mỹ có 225 người; tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 1.644 người; số còn sống 1.638 người; đã từ trần 616 người.Tổng số kinh phí đã chi trả một lần cho các đối tượng là 4.531.300.000 đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện cấp thẻ bao hiểm y tế cho 308 đối tượng; giải quyết chế độ mai táng phí cho 25 đối tượng sau khi từ trần theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về kết quả thực hiện chính sách đối với các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến; tiếp tục rà soát các đối tượng còn tồn sót chưa được kê khai hưởng chế độ; tiếp nhận, xét duyệt đầy đủ, chính xác, bảo đảm tất cả các đối tượng đều được hưởng đúng, đủ chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước./.

Bích Huệ
Sign In