Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười lăm

(Cập nhật lúc: 05/04/2019 09:18:11 )

Ngày 04/4/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ mười lăm đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, có sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 05-NQ/TU về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 07-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Về kết quả công tác quý I/2019, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả khá. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp tăng 6,08%, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng 15,5%, tổng doanh thu du lịch tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở các địa phương với nhiều nội dung phong phú. Công tác y tế, giáo dục tiếp tục được triển khai đồng bộ theo kế hoạch. Các chính sách chăm sóc người có công, an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán được đảm bảo; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể tiếp tục được quan tâm.

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp. Các địa phương đã chủ động xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế để tạo đà cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Người dân đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm phát huy thế mạnh của địa phương. Các tiến bộ kỹ thuật và mô hình sản xuất tiên tiến tiếp tục được nhân rộng. Hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất được tăng cường. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các chủ rừng thực hiện nghiêm túc. Sản xuất nông, lâm nghiệp bước đầu được mở rộng thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên và được cụ thể hóa thành nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND các cấp và từng đơn vị. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 29,40% năm 2016 xuống còn 21,88% cuối năm 2018 (giảm 7,52%), bình quân mỗi năm giảm 2,51%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 - 2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020).

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đi vào nề nếp. Hệ thống thể chế cải cách hành chính từng bước được hoàn thiện đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Các thủ tục hành chính luôn được cải cách đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cơ quan nhà nước. Tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Việc thực hiện cơ chế tự chủ từng bước được đẩy mạnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động trong việc sử dụng kinh phí được cấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chấ lượng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính các cấp đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, các Nghị quyết và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sát…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương với những kết quả đạt được trong quý I/2019 và thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tập trung hoàn thành toàn diện, nghiêm túc nhiệm vụ theo Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 về nhiệm vụ năm 2019; chủ động phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019); làm tốt công tác chuẩn bị, để tổ chức thành công kỳ họp thứ mười một và các nội dung cho kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa IX; quan tâm chỉ đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; các ngành, các cấp cần chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị cho công tác đại hội đảng các cấp diễn ra vào năm 2020.

Hội nghị đã thông qua những điểm mới sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổ chức xin ý kiến về: Danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung 02 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề nghị phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; nhân sự tham gia các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hương Dịu
Sign In