Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới

(Cập nhật lúc: 13/03/2019 09:53:46 )

Sáng 12/3/2019, tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho các đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, cán bộ tư pháp các huyện, thành phố và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và Công an tỉnh giới thiệu những nội dung mới, cơ bản của Luật An ninh mạng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019), Luật Tố cáo (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019), Luật Cạnh tranh (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019) và một số nội dung của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các đại biểu lĩnh hội đầy đủ, nghiêm túc và sớm đưa nội dung các luật được giới thiệu tại Hội nghị vào cuộc sống./.

Hương Dịu
Sign In