Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019

(Cập nhật lúc: 16/01/2019 15:04:05 )

Ngày 15/01/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện một số sở, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Trong năm 2018, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức chính quyền địa phương; Chính sách tiền lương; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác tôn giáo; Thi đua khen thưởng; văn thư và lưu trữ nhà nước…

Tại các địa phương đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó tập trung sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trong 3 năm (2016 - 2018), đã cắt giảm được 86.300 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm 12.400 công chức và 73.890 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Bắc Kạn, năm 2018, ngành Nội vụ đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức viên chức, người lao động; Việc thực hiện bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động được tiến hành công khai, minh bạch; Tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để nâng cao chất lượng đội ngũ; Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2019, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”. Theo đó, Bộ Nội vụ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra kỷ luật công vụ; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp và đổi mới phương thức làm việc theo hướng công khai, minh bạch; Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; Tăng cường xử lý công việc bằng văn bản điện tử, cải tiến chế độ họp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2018, đồng thời đề nghị ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Nội vụ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy, gắn với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; Giải quyết những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực chất, tránh hình thức, khen thưởng không đúng người, đúng việc. Đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp, coi đây là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ./.

Thu Trang
Sign In