Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 01/2019

(Cập nhật lúc: 18/01/2019 09:01:28 )

Sáng 17/01, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tỉnh Bắc Kạn tham gia Hội nghị tại 8 điểm cầu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; Điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2019.

Tiếp đó, các đại biểu đã được thông tin về kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Cùng với cả nước, tỉnh Bắc Kạn cũng đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW. Trong năm 2018, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018 để thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã giảm được 226 đầu mối các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung tuyên truyền một số nội dung: Tuyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Tuyên truyền về không khí vui Tết, đón Xuân Kỷ Hợi 2019, công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo. Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/02/2019). Tuyên truyền về 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019). Tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước…/.

Hương Lan
Sign In