Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội thảo tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Cập nhật lúc: 27/11/2019 10:57:32 )

Ngày 26/11/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của mỗi đại hội, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Chính vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến đối với từng nội dung cụ thể để hoàn chỉnh dự thảo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c   Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Dự thảo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 phần chính: Phần thứ nhất gồm 2 mục lớn nêu bối cảnh, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó khái quát và nêu rõ những thuận lợi về tình hình trong nước, khu vực và của tỉnh; đồng thời chỉ ra những diễn biến mới tác động trực tiếp của tình hình trong nước, khu vực và những khó khăn, hạn chế của tỉnh chưa được khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Phần thứ hai gồm 6 mục lớn nêu kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI giai đoạn 2015 - 2020; trong đó khái quát kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nội chính, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng đảng; đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm. Phần thứ ba gồm năm mục là dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, chương trình trọng tâm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao Hội thảo đã nhận được 10 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ý kiến đóng góp tập trung vào chủ đề Đại hội, các nội dung chính của dự thảo báo cáo. Các đại biểu đều cho rằng trong phần thứ hai của dự thảo báo cáo cần đánh giá sâu hơn về những kết quả đã đạt được cũng như mục tiêu chưa đạt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Các đại biểu cơ bản đồng ý với các mục tiêu cốt lõi và 04 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong dự thảo báo cáo.

Những ý kiến góp ý tại Hội thảo sẽ được Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) nghiên túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh bước đầu Báo cáo chính trị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến trước khi gửi xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương./.

Hương Dịu
Sign In