Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hơn 1.400 hộ người có công với cách mạng đã được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Cập nhật lúc: 14/02/2020 16:20:38 )

Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh đã quan tâm thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc hỗ trợ hộ gia đình có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo phương châm: Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích, cộng đồng giúp đỡ bằng ngày công lao động, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, việc kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của trung ương và địa phương đã phát huy hiệu quả của Chính sách.

Theo Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra phê duyệt, toàn tỉnh có 1.339 hộ thuộc diện hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 757 hộ xây mới, 582 hộ sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trung ương hỗ trợ là 41.920 triệu đồng. Ngoài ra, có 295 hộ phát sinh ngoài Đề án được hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương với tổng kinh phí 9.680 triệu đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 1.462 hộ, trong đó có 1.190 hộ ( 665 hộ làm mới và 525 hộ sửa chữa nhà ở) từ nguồn ngân sách trung ương và 272 hộ từ nguồn ngân sách địa phương.

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Việc xây dựng nhà ở khang trang, chắc chắn thay thế cho các căn nhà đơn sơ, dột nát đã giúp cho các hộ gia đình người có côngnâng cao mức sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, thay đổi diện mạo vùng nông thôn miền núi./.

Bích Huệ
Sign In