Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

(Cập nhật lúc: 06/11/2019 16:09:12 )

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành Thể lệ số 488/TL-BTC ngày 22/8/2019 trong đó quy định cụ thể đối tượng, nội dung, hình thức dự thi và các giải thưởng cuộc thi. Thể lệ ban hành kèm theo là Bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm có 20 câu với những nội dung mới có trong quy định của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

Cuộc thi đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương. Các văn bản liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên trang Website của Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn và trên nhiều Website của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tuyên truyền, phổ biến thu hút mọi thành phần, đối tượng tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, các ngành và địa phương đã phát động sâu rộng cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch, công văn đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, nhân dân địa phương hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi sau 01 tháng diễn ra đã có 6.826 thí sinh tham gia dự thi, hơn 2.976 người so với năm trước (năm 2018 là 3.850 người dự thi), trong đócó 2.137 thí sinh trả lời đúng 20/20 câu hỏi (chiếm tỷ lệ 31,31 %). Ban Tổ chức cuộc thi đã quyết định trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các cá nhân; 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 04 giải khuyến khích cho các tập thể và 08 giải phụ cho 08 đơn vị cấp xã trên địa bàn 08 huyện, thành phố.

Cuộc thi là một hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mới, có nhiều ưu điểm nổi bật so với hình thức thi viết và thi sân khấu trước đây. Mặt khác, hình thức thi là đơn giản, nhanh gọn, dễ thực hiện mọi lúc mọi nơi là trả lời câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người dự thi nhưng vẫn đảm bảo người thi phải nghiên cứu nắm được kiến thức pháp luật nhất định mới thực hiện được các phần thi. Kết quả của cuộc thi cho thấy vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin; khẳng định tính đúng đắn cho hướng đi mới trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó cuộc thi còn có một số hạn chế như: Số lượng thí sinh dự thi trên tổng số dân còn hạn chế chủ yếu tập trung ở một số ngành cấp tỉnh và một số huyện, thành phố; số lượng thí sinh trả lời đúng 20/20 câu hỏi không nhiều, số người dân tham gia thi còn ít, chỉ có 350 người dự thi...

Để cuộc thi thực sự đạt được những kết quả tích cực vào những năm tiếp theo cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, vận động, giới thiệu phổ biến sâu rộng hình thức thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tăng cường các hoạt động truyền thông để thông tin, phổ biến giới thiệu về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí. Đây là hướng đi mới trong công tác phổ biến giáo dục, pháp luật, góp phần ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Hà Lựu
Sign In