Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2019)

(Cập nhật lúc: 31/01/2019 16:14:47 )

Cách đây 89 năm, ngày 03/02/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương bao gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt trong sự phát triển của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền dân tộc cơ bản khác để xây dựng và phát triển đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và rèn luyện, chặng đường 89 năm qua, hoạt động của Đảng gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang và sự phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam anh hùng. Chặng đường đó không ít khó khăn, có lúc vận mệnh đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta, nhân dân ta đoàn kết một lòng với tinh thần yêu nước nồng nàn đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Tiến lên giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Non sông thu về một mối, Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, tiến lên Chủ nghĩa xã hội và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên con đường hội nhập và phát triển.

Trải qua 89 năm, Đảng ta không ngừng lớn mạnh. Có Đảng lãnh đạo, có tư tưởng của Bác soi đường, nhân dân ta càng thêm tin tưởng và tự hào về Đảng quang vinh với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Kế thừa và phát huy những giá trị cốt lõi to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại kể từ khi ra đời, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn những năm qua luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đang tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2019, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra./.

Hương Lan
Sign In