Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai

(Cập nhật lúc: 08/04/2019 09:22:09 )

Năm 2018, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp nhất trong 05 lĩnh vực được tiến hành khảo sát. Vì vậy, ngành Tài nguyên và Môi trường xác định, trong thời gian tiếp theo sẽ đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao Chỉ số SIPAS.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2018, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có Chỉ số SIPAS chỉ đạt 51,2%. Trong đó các chỉ số thành phần cũng đều thấp hơn so với những lĩnh vực được khảo sát, cụ thể: Tiếp cận dịch vụ đạt 74,5%; Thủ tục hành chính đạt 78,6%; Công chức trực tiếp giải quyết công việc đạt 34,7%; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 62,7%; Việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đạt 9,5%.

Theo phân tích, tổng hợp phiếu điều tra của cấp thẩm quyền, thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức còn chưa nhiệt tình, chưa hướng dẫn cụ thể ...; thủ tục hành chính còn rườm rà, người dân phải đi lại nhiều lần, kết quả giải quyết công việc còn chậm, thời gian trả kết quả còn muộn hơn giấy hẹn…

Sự hài lòng của người dân chính là thước đo trung thực nhất, chính xác nhất cho mọi cố gắng CCHC. Điều này không những sẽ làm thay đổi căn bản tính chất của cải cách mà còn xác lập được chế độ trách nhiệm cao hơn đối với các công chức hành chính. Vì vậy, để nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, đất đai tại các Sở, ngành liên quan, các cấp, đảm bảo nhanh, gọn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân, đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa liên thông. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC về tài nguyên và môi trường tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định của Chính phủ; xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh gắn với chỉnh lý biến động đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư xây dựng và thực hiện hệ thống một cửa, một cửa liên thông hiện đại…

Đặc biệt duy trì đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân phản ánh mọi thông tin nhũng nhiễu, gây khó khăn của công chức trong thực hiện nhiệm vụ và phản ánh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai. Cập nhật đầy đủ, kịp thời những thay đổi của TTHC, chú trọng rà soát, kiến nghị đơn giản hoá những TTHC không cần thiết, tránh tình trạng tự ý bổ sung những giấy tờ ngoài quy định. Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp qua các kênh thông tin chính thức như bảng niêm yết thủ tục, hồ sơ và trên website của Sở…/.

Thu Cúc
Sign In