Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 16:43:32 )

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bắc Kạn nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 là: “Đến năm 2020 sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên mức 80%”.

Năm 2018 là năm thứ 2 tỉnh Bắc Kạn thực hiện việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.Phạm vi đánh giá đã được thực hiện trên 4 huyện, thành phố và 12 xã, phường, thị trấn với tổng số 740phiếu. Mặc dù phạm vi hẹp, số lượng phiếu còn ít nhưng đã thu được những kết quả có ý nghĩa quan trọng. Qua đó đã xác định được mức độ hài lòng của người dân trên từng yếu tố, tiêu chí chất lượng dịch vụ. Quá trình khảo sát, tổng hợp cũng đã phản ánh chính xác và khách quan những khó khăn mà người dân gặp phải và các nguyên nhân chưa hài lòng đối với từng quy trình cung cấp dịch vụ.

Qua tổng hợp kết quả điều tra, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức được khảo sát ở 03 thủ tục hành chính và 02 lĩnh vực dịch vụ hành chính do các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt được là 80,3%. Kết quả này cao hơn so với lần khảo sát của năm 2015 là 66,82%. Điều đó khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính đã được người dân và tổ chức ghi nhận.

Tuy nhiên, qua khảo sát, trên địa bàn tỉnhvẫn còn có nhiều người dân, tổ chức phản ánh những yếu kém về năng lực, tinh thần, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, thậm chí là những dấu hiệu tiêu cựccủa công chức trong thực hiện cải cách hành chính; Thủ tục hành chính còn rườm rà, người dân phải đi lại nhiều lần, kết quả giải quyết công việc còn chậm, thời gian trả kết quả muộn hơn giấy hẹn

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, trong thời gian tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục siết chặt kỷ luật công vụ và kỷ cương hành chính; Thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về thái độ ứng xử, những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu…, nhất là những công chức, viên chức xử lý hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính.

Cùng với đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm tạo sự thuận lợi, minh bạch trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, doanh nghiệp việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các phương tiện, thiết bị thông minh, từ đó người dân từng bước trở thành “công dân thông minh” trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng.


Ảnh: Giao dịch tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Kạn

Đặc biệt, tại Công văn số 6685/UBND-NCKSTT ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành Chủ tịch UBND các huyện, thành phố sử dụng kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 để làm cơ sở xác định và có các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của đơn vị mình nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; Đối với các lĩnh vực có Chỉ số hài lòng thấp, Thủ trưởng đơn vị phải xác định nguyên nhân để tìm ra giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; Phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp theo dõi và chịu trách nhiệm về hoạt động của Bộ phận Một cửa, thái độ, tinh thần trách nhiệm và năng lực giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa và công chức chuyên môn có liên quan; Các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết quả triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 tới người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.…/.

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (tên viết tắt tiếng Anh là SIPAS) là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công.


Thu Cúc
Sign In