Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 27/08/2019 09:49:49 )

Ngày 23/8/2019, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 4721/CV-BTC về việc phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các doanh nghiệp địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Tổ chức tuyên truyền, phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Đăng tải đường link về cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Đưa nội dung tham gia cuộc thi để xem xét thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Cổng thông tin điện tử tỉnh dành thời lượng, đăng tải nội dung tuyên truyền về cuộc thi. Thời gian thực hiện tuyên truyền từ khi phát động cuộc thi đến khi tổng kết cuộc thi.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phát động cuộc thi đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý.

4. Tỉnh đoàn Bắc Kạn: Tổ chức phát động cuộc thi sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, thanh niên trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi.

5. Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn phát động cuộc thi đến toàn thể đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi.

Thể lệ, câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ: http://sotuphap.backan.gov.vn.

Hà Lựu
Sign In