Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào thiểu số

(Cập nhật lúc: 29/05/2019 15:26:47 )

Thời gian qua, việc phát huy vai trò của trưởng thôn, người có uy tín luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm. Họ chính là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Người có uy tín và trưởng thôn tiêu biểu trên địa bàn khu dân cư tham dự hội nghị biểu dương cấp tỉnh lần thứ X năm 2019

Nhận thức được tầm quan trọng về vị trí, vai trò của trưởng thôn, người có uy tín ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ngành có liên quan định kỳ 2 năm/lần tổ chức hội nghị biểu dương trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu ở khu dân cư. Đến nay, cấp tỉnh đã tổ chức thành công 10 hội nghị biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín.

Bên cạnh đó, các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Năm 2018, tỉnh đã bầu chọn 1.404 người có uy tín. Định kỳ, các cơ quan chuyên môn thực hiện cấp phát Báo Bắc Kạn, Báo Dân tộc và miền núi cùng một số ấn phẩm, tạp chí; Tổ chức gặp mặt, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, thăm hỏi, hỗ trợ người uy tín khi bị ốm đau, tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm và đón tiếp đoàn đại biểu người có uy tín các huyện về tỉnh.

Hiện nay, Công an tỉnh đã và đang phối hợp với các ngành liên quan trong việc phát huy vai trò của 466 người có uy tín ở cơ sở, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc được trên 500 lượt với người có uy tín. Năm 2018 tổ chức phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn, bản được 278 buổi, với 11.616 lượt người tham dự. Qua đó đã thu thập được 215 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự để lực lượng công an kịp thời triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn.

Đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn còn là hạt nhân tích cực giúp các ngành chức năng vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn bản, tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như ông Hoàng Văn Sinh, thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm là người có uy tín đã vận động nhân dân góp được 76 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn. Ông Lý A Thán, thôn Khâu Qua, xã Nam mẫu, huyện Ba Bể có thành tích vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thôn không có tệ nạn xã hội, vận động đóng góp làm nhà họp thôn, làm đường được trên 2km, với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng và 200 ngày công của nhân dân. Ông Thào Seo Sình, thôn Vằng Doọc, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn tuyên truyền người dân trong thôn không xuất cảnh trái phép, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 5 lượt, với 305 người tham gia, nhắc nhở người dân không sa vào tệ nạn xã hội, ốm đau thì ra các cơ sở y tế chữa bệnh…

Bên cạnh tấm gương trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, còn có rất nhiều những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đó là bà Đặng Thị Ngân, thôn Khâu Phảng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm đã cùng với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động giảm được 09 hộ nghèo trong năm 2018; 55/64 hộ đạt gia đình văn hóa, vận động nhân dân tập trung sản xuất những loại cây nông nghiệp cho năng suất, sản lượng cao. Ông Dương Văn Vè, thôn Phia Đeng, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm có uy tín trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nuôi trâu bò vỗ béo với 16 hộ tham gia, hàng năm thu nhập đạt từ 50 - 100 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn vận động người dân không phá rừng, trồng và chăm sóc rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa, loại bỏ hủ tục lạc hậu…

Có thể nói, đội ngũ người có uy tín bằng những kinh nghiệm sống phong phú, lòng nhiệt tình và sự gương mẫu tận tụy đã góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Để xây dựng và phát huy tốt hơn nữa vai trò của trưởng thôn và người có uy tín, tại hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ X năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đề nghị các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” và Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời xây dựng Quy định về nhiệm vụ, mối quan hệ của người có uy tín để quản lý, nâng cao, phát huy vai trò và thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín; Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ trưởng thôn, người có uy tín; Quan tâm động viên, biểu dương kịp thời những đóng góp của người có uy tín, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt của mình trong các lĩnh vực đời sống xã hội./.

Thu Trang
Sign In