Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

(Cập nhật lúc: 07/11/2019 10:46:07 )

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương vừa có Quyết định phân bổ,chuyển số tiền 2,8 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đến Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn để hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên cơ sở ưu tiên hộ nghèo có thành viên thuộc diện chính sách, hộ nghèo thuộc địa bàn khó khăn của tỉnh Bắc Kạn (mức hỗ trợ 40.000.000đ/căn).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức, triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ gia đình.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn đã được nhận số tiền 3 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ươngđể hỗ trợ xây dựng 75 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo (tháng 8/2019, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã chuyển cho tỉnh số tiền 200 triệu đồng để xây dựng 05 nhà)./.

Bích Huệ
Sign In