Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Số liệu dân số cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Kạn theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(Cập nhật lúc: 13/08/2019 14:41:18 )

Để kịp thời phục vụ công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 và phục vụ công tác quản lý, điều hành tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã thông báo số liệu dân số cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Kạn, bao gồm:

(1) Dân số theo báo cáo kết quả sơ bộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến cấp huyện, cấp xã (2) Số hộ dân cư chia theo địa bàn điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (3) Ước tính số liệu dân số bình quân năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ
Sign In