Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định của pháp luật ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới

(Cập nhật lúc: 01/08/2019 15:47:03 )

Những năm qua, công tác quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định, song công tác quản lý, giáo dục các đối tượng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, quản lý, giáo dục đối tượng; chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi giải quyết việc làm cho các đối tượng tại địa phương. Công tác phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng chưa được chính quyền và các cơ quan chức năng chú trọng thực hiện…

Để thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, ngày 30/7/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định của pháp luật ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới.

Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Hương Dịu
Sign In