Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

(Cập nhật lúc: 04/06/2019 14:29:47 )

Ngày 03/6/2019, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị kỹ năng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tham dự tập huấn gồm đại diện lãnh đạo các sở, lãnh đạo Văn phòng và công chức, viên chức phụ trách Bộ phận một cửa, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và công chức trực tiếp tham mưu (giải quyết) thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND,Văn phòng HĐND và UBND, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức trực tiếp tham mưu (giải quyết) thủ tục hành chính tại các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị (tập trung tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo mức độ 3,4).

Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra đến hết ngày 14/6/2019./.

Hương Dịu
Sign In