Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bắc Kạn cần có giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững, toàn diện

(Cập nhật lúc: 03/10/2019 14:07:32 )

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn vào ngày 24/8/2019. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã đề nghị Bắc Kạn có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt để xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

 

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn ngày 24/8/2019

Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua. Ghi nhận những kết quả đạt được sau 22 năm tái lập, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, Thủ tướng Chính phủ về cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo của tỉnh và các ý kiến đóng góp của các lãnh đạo Bộ, ngành. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém, đoàn kết, nỗ  lực với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khai thác tiềm năng, lợi thế, có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt để xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019 và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015-2020. Từ nay đến cuối năm 2019 cần tập trung đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2019. Chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu cần tập trung cơ cấu lại nền kinh tế giữa các ngành và nội ngành theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, tiểu thủ công nghiệp. Tập trung phát triển mạnh dịch vụ, du lịch nhất là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, đặc biệt là danh thắng Hồ Ba Bể.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy hoạch; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, kết nối với các địa phương trong vùng và với Thủ đô Hà Nội. Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng khẳng định: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, đề nghị tỉnh Bắc Kạn chú trọng bảo vệ và phát triển rừng. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế. Ưu tiên tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; phấn đấu nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và từng bước vươn lên thứ hạng cao trong vùng và cả nước. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, rừng, đầu tư công...

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với một số kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng giao các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hướng tháo gỡ cho Bắc Kạn. Trong đó, về việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Dự án Quốc lộ 3 mới đoạn Chợ Mới - thành phố Bắc Kạn giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, để tổng hợp nhu cầu vốn của Dự án vào Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Về hỗ trợ vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng của
Dự án tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn đến Hồ Ba Bể để phục vụ phát triển du lịch (thay thế tuyến Quân Bình - Ba Bể đã được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương tại Thông báo số 600/TB-VPCP ngày 23 tháng 12 năm 2017): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu vốn của Dự án trong phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công văn số 7105/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 8 năm 2019; trên cơ sở đó, đề xuất hỗ trợ vốn cho Dự án từ nguồn vượt thu năm 2019 (nếu có) và kế hoạch vốn đầu tư hàng năm theo quy định.../.

Hương Lan
Sign In