Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính giai đoạn 2017 - 2021

(Cập nhật lúc: 31/01/2019 16:19:05 )

Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính giai đoạn 2017 - 2021” do Tổ chức APHEDA Chính phủ Hà Lan tài trợ được thực hiện tại 3 tỉnh Bắc Kạn, Hải Dương và Phú Yên.

Đ/c Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chia sẻ tại hội thảo dự án ngày 18/01/2019

Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cho 677 nữ đại biểu để đại diện tốt hơn vai trò của phụ nữ tham chính; Tăng cường vai trò đại diện của nữ đại biểu HĐND cấp xã, huyện và tỉnh. Những chiến lược can thiệp của Dự án gồm: Nâng cao năng lực thông qua tập huấn và tư vấn hướng dẫn cho nữ đại biểu HĐND, nữ ứng cử viên trong kỳ bầu cử HĐND các cấp; Lồng ghép chỉ số chuyên sâu về giới vào kế hoạch hoạt động của UBND tỉnh: APHEDA và Hội Phụ nữ sẽ tham vấn với chính quyền cấp tỉnh tại địa phương và thúc đẩy để chuẩn bị kế hoạch hoạt động chi tiết về Giới thông qua các hoạt động… Dự án cũng hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường vai trò đại diện của phụ nữ tham chính tại Việt Nam.

Trải qua quá trình hoạt động, Dự án đã đạt được những kết quả nổi bật như: Tổ chức 02 Hội thảo cấp quốc gia với sự tham dự của 109 đại biểu đến từ các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; Thành lập 03 Câu lạc bộ cấp tỉnh với 52 thành viên là nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh và 02 đại biểu Quốc hội. Qua đó 6 chỉ số lồng ghép giới được phê duyệt vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tỉnh thuộc Dự án; Thành lập 06 nhóm điều phối cấp huyện với 30 thành viên gồm 18 nữ và 12 nam; 06 mạng lưới cấp xã có 583 thành viên là nữ đại biểu HĐND cấp xã.

Tại Bắc Kạn, Dự án được thực hiện tại các xã: Nông Thịnh, Thanh Vận, Cao Kỳ, Như Cố, Yên Đĩnh, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới; Các xã: Thượng Quan, Bằng Vân, Lãng Ngâm, Thuần Mang, Đức Vân, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Để nâng cao năng lực cho nữ đại biểu vùng dự án nhằm đại diện tốt hơn vai trò của phụ nữ tham chính, tỉnh đã thành lập nhóm mạng lưới hỗ trợ nữ Đại biểu HĐND cấp xã tại 02 huyện. Nhóm hỗ trợ cấp huyện thường xuyên chuyển tải những thông tin tài liệu kịp thời cho các nữ đại biểu HĐND để phục vụ cho hoạt động của người đại biểu thông qua hình thức gửi Email, gửi trực tiếp, gửi qua zalo, facebook… Tổ chức được 08 cuộc họp mạng lưới, thông qua các cuộc họp đã kịp thời nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn của nữ Đại biểu HĐND cấp xã, đặc biệt đại biểu tại các thôn. Từ đó giúp cho nhóm điều phối cấp huyện điều chỉnh được phương thức hỗ trợ kịp thời.

Chị Chu Thị Diều - Dân tộc Dao Tiền, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn chia sẻ: “Họp mạng lưới này rất hữu ích và thiết thực, giúp mình hiểu và có thêm kinh nghiệm để làm người đại biểu dân cử. Buổi họp đã chia sẻ thông tin cho nữ đại biểu HĐND về công tác giám sát như các chế độ chính sách cho người có công, giám sát chuyên đề công trình giao thông, thủy lợi xây dựng tại địa phương…”.

Đối với cấp tỉnh, Dự án đã thành lập và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh gồm 20 đại biểu. Tại Hội thảo thường niên đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án diễn ra ngày 18/01 vừa qua, đại biểu Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh cho biết: Bằng nhiều giải pháp khuyến khích phụ nữ tham chính, tăng tỷ lệ nữ vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND, khuyến khích phụ nữ vào Đảng, bổ nhiệm, đề bạt nữ lãnh đạo quản lý; Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các ứng cử viên các cấp, tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 chiếm 40%; Cấp huyện chiếm 29,46%; Cấp xã, phường, thị trấn chiếm 25,18%. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có lãnh đạo quản lý là nữ ở cấp trưởng ngành chiếm 10,26%; Cấp phó trưởng ngành chiếm 24,39%...

Hội thảo cũng thống nhất đề ra kế hoạch hoạt động thời gian tới, trong đó tập trung vào công tác thúc đẩy bình đẳng giới; Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo và hoạt động của các nữ đại biểu HĐND, đặc biệt là nữ đại biểu người dân tộc thiểu số; Tăng cường thực hiện các hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn và tiếp xúc cử tri; Tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa lồng ghép giới đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thu Trang
Sign In