Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện tốt công tác thu, chi Bảo hiểm xã hội

(Cập nhật lúc: 21/01/2019 10:07:39 )

Chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn, trong năm qua, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực làm tốt công tác thu, chi trả BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, người lao động và nhân dân, từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ðể hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2018, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT để mở rộng đối tượng tham gia. Tính đến hết ngày 31/12/2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là 314.302 người, đạt 100% kế hoạch giao. Trong đó có 23.785 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 766 người so với năm 2017; 1.576 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 649 người so với năm 2017; 16.600 người tham gia BHTN, tăng 668 người so với năm 2017; 312.726 người tham gia BHYT, giảm 4.655 người so với năm 2017. Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 624.715 triệu đồng, đạt 100,3% kế hoạch giao, tăng 42.707 triệu đồng so với năm 2017.

Cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia, BHXH tỉnh phân bổ chỉ tiêu thu đối với BHXH các huyện, thành phố; Củng cố và tăng cường hoạt động của đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua hệ thống Bưu điện và UBND xã, phường, thị trấn; Phát triển mở rộng đại lý thu qua Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ với 51 người đăng ký tham gia làm nhân viên Đại lý thu, nâng tổng số nhân viên đại lý thu trên toàn tỉnh lên 274 người; Phối hợp Cục thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong trao đổi thông tin về các doanh nghiệp mới thành lập để đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Mặt khác, BHXH tỉnh còn phối hợp với Tổ công tác liên ngành để đôn đốc thu nợ tại 166 đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN thu hồi số tiền gần 3,3 tỷ đồng; Thanh tra, kiểm tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN và thu hồi gần 5,7 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Do đó, số nợ giảm xuống còn 1,9% (hơn 13 tỷ đồng), thấp hơn chỉ tiêu nợ BHXH Việt Nam giao là 2,26%.

Không chỉ quan tâm làm tốt công tác thu nộp BHXH, công tác chi trả chế độ BHXH, BHYT cũng được đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Đến hết 31/12/2018, BHXH tỉnh đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 787.556 triệu đồng, tăng 13.151 triệu đồng so với năm 2017.

Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh. BHXH tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả hồ sơ, thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính công ích với 1.100 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử về thu, cấp sổ thẻ, đạt tỷ lệ 94, 1%; 765 đơn vị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, đạt tỷ lệ 65%. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 48.946 hồ sơ, trong đó nhận qua dịch vụ bưu chính 9.789 hồ sơ; Nhận trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 17.620 hồ sơ; Nhận qua dịch vụ điện tử 21.537 hồ sơ.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra năm 2019, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thu; Phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN;Tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ, góp phần từng bước xây dựng ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động./.

Thu Trang
Sign In