Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

(Cập nhật lúc: 20/11/2018 09:42:26 )

Năm 2018, công tác cải cách hành chính tiếp tục được tỉnh Bắc Kạn xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá. Vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, tăng cường sự phối hợp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính.

Năm 2017, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 49/63 tỉnh, thành phố với 73,92 điểm, tăng 11 bậc với năm 2016.

Dự kiến Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2018 tăng 05 bậc với năm 2017, đạt kế hoạch đề ra.

Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 35 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính với hơn 1.118 thủ tục, trong đó 598 thủ tục hành chính ban hành mới, 147 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 19 thủ tục hành chính thay thế và 354 thủ tục hành chính bãi bỏ. Các thủ tục hành chính khi có sự thay đổi đều được tỉnh rà soát công bố kịp thời theo quy định.

Trung tâm giao dịch “một cửa” của huyện Pác Nặm

Cùng với đó, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao. Hiện toàn tỉnh có 147/147 đơn vị, cơ quan nhà nước đã thực hiện cơ chế một cửa; 02 đơn vị đang thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và 428 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện và 01 đơn vị sự nghiệp khoa học cấp tỉnh duy trì thực hiện cơ chế tự chủ về kinh phí.

Các đơn vị, cơ quan nhà nước sử dụng các phần mềm dùng chung ngày càng hiệu quả. Hiện nay có 407 đơn vị đã được triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100% văn bản (không phải văn bản mật) trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên đều được gửi bản điện tử và được gắn chữ ký số chuyên dùng đảm bảo giá trị pháp lý.

Cổng Thông tin điện của tỉnh, các trang/cổng Thông tin điện tử của Sở, ban, ngành, huyện, thành phố và trang Thông tin điện tử chuyên ngành tiếp tục được duy trì ổn định. Hiện nay, người dân, tổ chức có thể dễ dàng truy cập tra cứu thông tin thủ tục hành chính, yêu cầu hồ sơ, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ một cách trực tuyến. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh theo mức độ 03 đạt 57%, mức độ 04 đạt 20%; Đối với cấp huyện tỷ lệ này lần lượt là 37% và 10%...

Với mục tiêu “Năm 2019, Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng 01 bậc so với năm 2018”, tỉnh Bắc Kạn xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống một cửa liên thông hiện đại cấp tỉnh, cấp huyện; Rà soát các quy định, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính; Thực hiện kiểm soát chất lượng các quy định về thủ tục hành chính; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ…/.

Thu Cúc
Sign In