Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Toàn tỉnh có 204.544 người trong độ tuổi lao động có việc làm

(Cập nhật lúc: 15/11/2019 16:24:26 )

Theo kết quả điều tra thông tin thị trường lao động tỉnh Bắc Kạn năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, dân số từ 15 tuổi trở lên của tỉnh hiện có 253.849 người; tổng số người tham gia hoạt động kinh tế có 205.390 người, trong đó số người có việc làm là 204.544 người; số người thất nghiệp có 846 người.

Tổng số lao động hiện làm việc trong 228 doanh nghiệp có 4.553 người./.

Bích Huệ
Sign In