Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai công tác đào tạo nghề, việc làm, xuất khẩu lao động năm 2019

(Cập nhật lúc: 24/01/2019 11:18:19 )

Chiều 23/01, Ban Chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động tỉnh dự.

Các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã giới thiệu 34 doanh nghiệp đến các huyện, thành phố để thực hiện công tác tư vấn, tuyển chọn lao động. Trong năm, số người đi làm việc ở nước ngoài là 680 người, bằng 194% kế hoạch. Đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, toàn tỉnh đã tuyển mới và đào tạo được hơn 6.100 người, bằng 102% kế hoạch; Giải quyết việc làm cho 7.412 người, bằng 148% kế hoạch, trong đó đã thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm cho 7.000 người, bằng 200% kế hoạch...

Từ kết quả đã đạt được, hội nghị đề ra mục tiêu cụ thể của năm 2019: Giải quyết việc làm cho 5.000 người; Đưa 400 người đi làm việc tại nước ngoài; Tuyển mới và đào tạo nghề cho 6.000 người; Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.500 người…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần chủ động trong công tác kết nối, mở rộng thị trường lao động; Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đưa người đi xuất khẩu lao động. Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn cần căn cứ vào nhu cầu đào tạo nghề do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan chức năng của tỉnh cung cấp để triển khai công tác đào tạo đạt hiệu quả cao; Quan tâm đào tạo về ngoại ngữ, kỹ năng mềm. Trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các ngành chuyên môn cần phối hợp để lựa chọn, tổ chức đào tạo nghề sát với yêu cầu thực tế hơn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương và các cơ sở đào tạo làm tốt công tác tuyên truyền tới người dân về các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giải quyết việc làm. Các đơn vị xuất khẩu lao động chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, ngành chức năng, các địa phương trong công tác tuyên truyền, tổ chức đào tạo và đưa người đi xuất khẩu lao động, chú ý lựa chọn các thị trường ổn định, có thu nhập cao./.

Thu Trang
Sign In