Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao

(Cập nhật lúc: 28/03/2019 15:46:27 )

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

Việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT sẽ tạo “cú hích” trong quản lý và phát triển TDTT

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao (TDTT) trực tiếp sửa đổi, bổ sung 22 Điều; bổ sung 2 Điều mới; bãi bỏ 1 Điều của Luật TDTT 2006, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: Chính sách của Nhà nước đối với phát triển TDTT quần chúng; trách nhiệm của bộ, ngành, của nhà trường các cấp đối với công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường; chính sách huy động các nguồn lực xã hội hóa hoạt động thể thao, vấn đề đặt cược thể thao. Các quy định về quản lý doanh nghiệp thể thao, hộ kinh doanh thể thao cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao…

Để tổ chức triển khai có hiệu quả, đồng bộ thống nhất trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn xã hội về công tác TDTT, từ đó phát huy sức mạnh thu hút các nguồn lực để phát triển sự nghiệp TDTT, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn tuyên truyền, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Hương Lan
Sign In