Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Trong quý I, toàn tỉnh tiếp 159 lượt công dân

(Cập nhật lúc: 01/04/2020 11:00:24 )

Trong 3 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 159 lượt công dân; trong đó, tiếp thường xuyên 139 lượt; tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo 20 lượt.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai (124 lượt, chiếm 78%); đề nghị giải quyết chế độ chính sách (25 lượt, chiếm 1,6%) và các lĩnh vực khác.

Qua công tác tiếp dân thường xuyên tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đã được bộ phận tiếp công dân xem xét chuyển tới các bộ phận xử lý, giải quyết kịp thời; đồng thời các vụ việc gửi đơn chưa đúng địa chỉ, trình tự, thủ tục…được cán bộ tiếp công dân hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng theo quy định.

Qua công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo, Lãnh đạo các đơn vị đã tiếp nhận các ý kiến kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân để chỉ đạo các bộ phận chức năng có liên quan giải quyết.

Đến nay, có 64/95 vụ việc qua tiếp công dân đã được giải quyết./.

Bích Huệ
Sign In