Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Thực hiện quy định về công khai thông tin tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Cổng Thông tin điện tử đăng tải công khai Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, dưới đây, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải công khai báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, dưới đây, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải công khai báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Kạn (Báo cáo đã được kiểm toán).

Xem tiếp


Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, dưới đây, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải công khai báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn (Báo cáo đã được kiểm toán).

Xem tiếp


Thưc hiện theo Khoản 8, Điều 22 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Xem tiếp

Sign In