Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành các Quyết định công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

(Cập nhật lúc: 07/02/2020 16:40:03 )

Ngày 06 tháng 02 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành các Quyết định công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 cho Ủy ban nhân dân các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Mới, Chợ Đồn, Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông và Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn (tại Quyết định số 159/QĐ-UBND, 160/QĐ-UBND, 161/QĐ-UBND; 162/QĐ-UBND; 163/QĐ-UBND; 164/QĐ-UBND; 165/QĐ-UBND; 166/QĐ-UBND)

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Mới, Chợ Đồn, Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông và Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao hằng năm phối hợp, tổ chức thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nhằm tiếp tục củng cố, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên toàn tỉnh.

Hồng Nhung
Sign In