Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020

(Cập nhật lúc: 07/02/2020 16:41:33 )

Ngày 06 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020. Theo đó, trong năm 2020 sẽ thực hiện việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với 04 trường mầm non; 04 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

       Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; kiểm tra, đôn đốc các trường mầm non, phổ thông triển khai Kế hoạch theo đúng thời gian quy định; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện. Đồng thời, tổ chức đánh giá ngoài, công nhận trường học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo kết quả kiểm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hồng Nhung
Sign In