Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường phổ thông năm hoc 2019 - 2020

(Cập nhật lúc: 19/04/2019 15:31:05 )

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn, trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2019 - 2020.

Chỉ tiêu tuyển sinh khối 10 Trường THPT Chuyên năm học 2019 - 2020 là 6 lớp, không quá 180 học sinh

Theo đó, Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào khối 10 trường PTDTNT Bắc Kạn là 04 lớp với 140 học sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường THPT chuyên Bắc Kạn là 06 lớp, không quá 180 học sinh, gồm:

- 01 lớp chuyên Toán không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Ngữ văn không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Tiếng Anh không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Vật lí không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Hoá học - Sinh học không quá 30 học sinh (chuyên Hóa học không quá 15 học sinh; chuyên Sinh học không quá 15 học sinh);

- 01 lớp chuyên Lịch sử không quá 30 học sinh.

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển (thi tự luận 3 môn: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Riêng học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Bắc Kạn phải thi thêm bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn).

Theo Kế hoạch tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian làm bài thi đối với các môn điều kiện: Toán, Ngữ văn là 120 phút; môn tiếng Anh là 90 phút. Các bài thi chuyên là 150 phút.

Đề thi được áp dụng dưới hình thức tự luận; riêng môn tiếng Anh kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận để đánh giá 2 kĩ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ. Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

Ngày thi cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Giờ mở đề

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

11/6/2019

SÁNG

Ngữ văn

7 giờ 05

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Tiếng Anh

14 giờ 05

14 giờ 25

14 giờ 30

12/6/2019

SÁNG

Toán

7 giờ 05

7 giờ 25

7 giờ 30

13/6/2019

SÁNG

Chuyên Toán, Chuyên Ngữ văn,

Chuyên Tiếng Anh

7 giờ 05

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Chuyên Vật lí, Chuyên Hóa học, Chuyên Sinh học, Chuyên Lịch sử

14 giờ 05

14 giờ 25

14 giờ 30

 

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường nào thì dự thi tại trường đó.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 10, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Hệ số điểm bài thi vào các trường THPT và PTDTNT Bắc Kạn: Điểm môn Toán, Ngữ văn tính hệ số 2, điểm môn tiếng Anh tính hệ số 1. Đối với trường THPT Chuyên: Điểm các bài thi điều kiện tính hệ số 1, điểm bài thi chuyên tính hệ số 2.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/5/2019 đến 06/6/2019 (cả thứ 7, chủ nhật).

Sở Giáo dục và Đào tạo quy định rõ về địa điểm đăng ký dự thi, nộp hồ sơ dự thi, chế độ ưu tiên... Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Hương Lan
Sign In