Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công nhận và công nhận lại 19 trường đạt chuẩn quốc gia

(Cập nhật lúc: 13/12/2018 09:33:57 )

Từ đầu năm 2018 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các quyết định công nhận và cấp bằng công nhận lại đối với 19 trường học đạt chuẩn quốc gia; trong đó:

Công nhận 06 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I gồm: Trường Mầm non Thanh Bình, huyện Chợ Mới; Trường Mầm non Sông Cầu, Trường Mầm non Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; Trường Mầm non Phương Thông, Trường Mầm non Lục Bình, huyện Bạch Thông; Trường Mầm non Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn (trong đó công nhận mới Trường Mầm non Sông Cầu);

Công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II đối với 02 trường là Trường Mầm non Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn và Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn.

Công nhận 07 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I gồm: Trường Tiểu học Mỹ Phương, huyện Ba Bể; Trường Tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Trường Tiểu học Đức Xuân, Trường Tiểu học Sông Cầu, Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; Trường Tiểu học Cao Kỳ, Trường Tiểu học Nông Hạ, huyện Chợ Mới;

Công nhận 03 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia gồm: Trường THCS Yến Lạc, huyện Na Rì; Trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Chợ Đồn; Trường THCS Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn (trong đó công nhận mới Trường THCS Nông Thượng);

Công nhận 01 Trường PTDT nội trú Bắc Kạn đạt chuẩn quốc gia.

Thời gian công nhận là 5 năm, kể từ ngày quyết định công nhận./.

Bích Huệ
Sign In