Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

(Cập nhật lúc: 11/03/2020 09:22:30 )

Năm qua, công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao mức độ đạt chuẩn. 

Công tác PCGD, XMC được duy trì, củng cố và nâng cao mức độ đạt chuẩn năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC năm 2019, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về chủ trư­ơng, kế hoạch của công tác PCGD, XMC, hiệu quả của công tác PCGD, XMC đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, phương pháp dạy học, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, coi đây là nhiệm vụ then chốt của ngành để cải thiện chất lượng giáo dục; lựa chọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thi, hội thi các cấp dành cho học sinh phổ thông; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo hướng thiết thực; các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, áp dụng các mô hình giáo dục mới, thi học sinh giỏi cấp THCS; tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, sử dụng trang mạng “truonghocketnoi” để trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó góp phần đưa chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020. Thực hiện kế hoạch trên, trong năm 2019, ngành giáo dục đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tự học, tự bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên cấp tiểu học và cấp THCS trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố, giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp tỉnh, chọn cử đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn của Bộ GD&ĐT tổ chức về triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Ngoài ra, tỉnh cũng có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường như chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho con hộ nghèo, hộ chính sách, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non, hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho học sinh bán trú, tiểu học, THCS, trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và hỗ trợ theo các chương trình, dự án...đã góp phần không nhỏ tới việc giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ huy động trẻ em đến trường theo độ tuổi, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đến hết năm 2019, 8/8 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỉnh duy trì kết quả PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi;8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, tỷ lệ 100%, tỉnh đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; có 3/8 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 chiếm tỷ lệ 37,5%; 5/8 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 đạt tỷ lệ 62,5%, không có đơn vị đạt mức độ 3, tỉnh đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1.

Về xóa mù chữ, có 5/8 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, chiếm tỷ lệ 62,5%; 3/8 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, chiếm tỷ lệ 37,5%, tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Trong năm đã tổ chức mở được 05 lớp XMC cho đối tượng từ 15 - 60 tuổi tại các huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, Bạch Thông; giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ được 06 lớp cho 126 học viên, từ đó góp phần củng cố kết quả phổ cập xóa mù chữ của tỉnh.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng chất lượng giáo dục của bậc học phổ thông của Bắc Kạn vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Chất lượng phổ cập giáo dục của một số đơn vị chưa cao. Số người mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 vẫn còn nhiều. Ở một số trường, đội ngũ giáo viên chưa đảm bảo đúng cơ cấu, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay.

Trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Giáo dục, công tác PCGD, XMC để các ngành, các cấp và toàn xã hội thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ PCGD trên địa bàn; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác PCGD, XMC; tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo đối tượng học sinh; tiếp tục rà soát, sắp xếp các trường, điểm trường, quy mô lớp học cho phù hợp bảo đảm thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở vật chất, công tác quản lý, tập trung nâng cao chất lượng; huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi ra lớp, người mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 ra học các lớp XMC; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước đối với học sinh, nhà giáo./.

Thu Trang
Sign In