Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đảm bảo công tác dạy và học sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(Cập nhật lúc: 13/02/2019 16:46:48 )

Để đảm bảo công tác dạy và học sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 648/UBND-VXNV yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác dạy và học theo đúng thời gian quy định, đảm bảo thực hiện đúng, đủ chương trình giáo dục.

Đảm bảo sĩ số học sinh; các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức vận động học sinh bỏ học, học sinh có nguy cơ bỏ học, học sinh chưa đi học trở lại trường kịp thời và ổn định học tập sau kỳ nghỉ Tết.

UBND tỉnh chỉ đạo vận động học sinh bỏ học, học sinh có nguy cơ bỏ học, học sinh chưa đi học trở lại trường kịp thời và ổn định học tập sau kỳ nghỉ Tết

Quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục bổ ích, lành mạnh cho học sinh. Tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nhất là các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; không tham gia vào các trò chơi không lành mạnh, trò chơi nguy hiểm; không vi phạm các tệ nạn xã hội.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở trường học, địa phương; thực hiện tốt công tác vệ sinh trường học sau kỳ nghỉ Tết./.

Hương Lan
Sign In