Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh phòng chống bạo lực học đường

(Cập nhật lúc: 05/11/2019 14:17:12 )

Để phòng chống bạo lực học đường, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã đề ra các giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Trường THPT Phủ Thông tổ chức Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường

Trong năm học 2019 - 2020, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường thông qua việc quán triệt các văn bản quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường đến cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động, người học.Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với gia đình học sinh trong việc thông tin 2 chiều, phối hợp quản lý, giáo dục toàn diện học sinh; cam kết giữa học sinh và nhà trường trong việc phòng, chống bạo lực học đường ngay từ đầu năm học.

Các đơn vị đẩy mạnh thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, đồng thời ban hành Bộ quy tắc ứng xửtrong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn của Sở GD&ĐT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường để tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch phòng ngừa các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường và phương án ứng phó với bạo lực trên nguyên tắc đảm bảo quyền bí mật đời sống riêng tư của học sinh.

Cùng với đó là xây dựng cơ chế phối hợp phòng ngừa và xử lý bạo lực học đường giữa ngành Giáo dục, cơ sở giáo dục với chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan.Rà soát học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng kế hoạch hỗ trợ ngay từ đầu năm học.Xây dựng, phát động phong trào “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức giáo viên vì một trường học hạnh phúc” tại đơn vị, đồng thời tổ chức các hoạt động để thu hút sự tham gia của học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Bên cạnh đó, các đơn vị giáo dục tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục. Tăng cường phối hợp hoạt động trong công tác phòng, chống bạo lực học đường và thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống bạo lực học đường./.

Hương Lan
Sign In