Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giao chỉ tiêu đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đào tạo sư phạm năm 2019

(Cập nhật lúc: 13/03/2019 08:50:41 )

Ngày 08/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đào tạo sư phạm năm 2019.

Theo đó, Chỉ tiêu đào tạo giáo dục nghề nghiệp là 6.000 người, trong đó, Trường cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn: Đào tạo Cao đẳng 90 người; đào tạo Trung cấp 260 người; đào tạo Sơ cấp 210 người. Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn: Đào tạo Cao đẳng 60; đào tạo Trung cấp 60 người. Sơ cấp và đào tạo khác 5.320 người thực hiện từ nguồn xã hội hóa, nguồn tuyển sinh của các trường ngoài tỉnh.

Chỉ tiêu đào tạo sư phạm (Trường Cao đẳng Cộng đồng) là 420 người, trong đó, Đào tạo Cao đẳng 320 người, đào tạo Trung cấp 100 người.

Tại Quyết định, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao chỉ tiêu đào tạo và đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện theo quy định, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao./.

Hương Lan
Sign In