Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

(Cập nhật lúc: 12/08/2019 09:12:34 )

Tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi của các xã, phường, thị trấn tăng từ 70% (năm 2014) đến nay duy trì ở mức 100% là kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi trên địa bàn.

Năm 2015, tỉnh Bắc Kạn được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Công tác huy động trẻ 5 tuổi đến lớp luôn được quan tâm, phối hợp thực hiện bằng nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác rà soát, thống kê số trẻ từ 0 đến 5 tuổi trên từng địa bàn; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và từng hộ gia đình huy động tối đa số trẻ em đi học; gắn việc huy động trẻ, trẻ 5 tuổi đến trường với tiêu chí công nhận đơn vị thôn, tổ, khu dân cư, gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Để đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo, thực hiện tổ chức, sắp xếp trường, lớp phù hợp, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Theo thống kê, trên toàn tỉnh hiện có 123 trường mầm non (trong đó có 01 trường mầm non tư thục), 426 điểm trường; 1.320 nhóm, lớp mầm non. Toàn tỉnh có 121/122 xã, phường, thị trấn có trường mầm non. Các xã có địa bàn rộng, địa hình phức tạp được bố trí hợp lý điểm trường tại các thôn nhằm rút ngắn khoảng cách địa lý từ nhà đến lớp học, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ 5 tuổi được đến trường.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các chính sách đối với trẻ em theo quy định của Nhà nước, đảm bảo công bằng trong giáo dục mầm non giữa các vùng trong tỉnh như: Chính sách miễn, giảm học phí đối với con em gia đình chính sách, trẻ em thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, con em hộ nghèo…

Cùng với đó, các địa phương đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao tỷ lệ trường, lớp và trẻ ăn bán trú, nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú tại trường nhằm thu hút tối đa trẻ em từ 0-5 tuổi đặc biệt là trẻ em 5 tuổi đến trường, nâng cao tỷ lệ trẻ được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN. Đồng thời thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong toàn ngành…

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả nhất định. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt từ 99,8% đến 100%; Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường được học 2 buổi/ngày đủ 9 tháng/năm học và tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.

Một trong những kết quả quan trọng là trẻ 5 tuổi được chuẩn bị đầy đủ những phẩm chất tâm lý cần thiết phù hợp với độ tuổi, trang bị kỹ năng cơ bản về “tiền đọc- viết”, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp đảm bảo tiếp thu tốt kiến thức khi vào học lớp 1 trường tiểu học.

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ giáo viên cũng từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên là 96,86%, trong đó trình độ đào tạo trên chuẩn đạt 69,47%. Hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non được đổi mới theo định hướng toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm và với phương châm “học mà chơi, chơi mà học”...

Nhờ triển khai các giải pháp, chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nếu như năm 2014 mới có 70% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn thì đến năm 2017, toàn tỉnh đã đạt 100%. Số huyện, thành phố đạt chuẩn 100% từ năm 2015 và duy trì đến giai đoạn hiện nay. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nâng cao, đảm bảo phát triển những phẩm chất, năng lực mang tính nền tảng, kỹ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa tiềm năng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo tiền đề và tâm thế cho trẻ năm tuổi bước vào lớp 1./.

Hương Lan
Sign In