Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2019 - 2020

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 10:34:41 )

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn Hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2019 - 2020.

Theo đó, đối với cơ sở giáo dục công lập: Năm học 2019-2020 tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 539/UBND-THVX về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh

Cấp học

Mức học phí

Khu vực thành thị

Khu vực miền núi

04 phường của thành phố Bắc Kạn (Đức Xuân, Sông cầu, Phùng Chỉ Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai) và các thị trấn trung tâm huyện (Chợ Rã, Bằng Lũng, Phủ Thông, Yến Lạc, Chợ Mới)

Phường Xuất Hoá, phường Huyền Tụng (thành phố Bẳc Kạn)

Thị trấn Nà Phặc và các xã còn lại

Mầm non

72

69

23

Trung học cơ sở

65

62

19

Trung học Phổ thông

67

64

22

Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông

 

67

64

22

Mức thu theo quy định của Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức thu học phí trên cơ sở chất lượng dịch vụ và khả năng đóng góp của nhân dân trong vùng tuyển sinh, đồng thời cân đối được thu chi và có tích lũy để phát triển. Mức thu học phí phải đảm bảo tính đủ các chi phí cho các hoạt động chuyên môn của nhà trường, phải công khai mức thu học phí và chất lượng dịch vụ trước khi tuyển sinh; công khai tình hình thu chi, quản lý và sử dụng học phí theo quy định.

Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học, học phí được thu 09 tháng/năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông, 08 tháng/năm đối với giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Các đơn vị sử dụng hóa đơn do ngành thuế phát hành để thu học phí. Toàn bộ số thu phát sinh phải nộp vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để Kho bạc nhà nước theo dõi và kiểm soát thu, chi theo quy định, không để tồn nhiều tiền mặt tại quỹ gây mất an toàn. Các đơn vị quyết toán hóa đơn với chi cục thuế huyện, thành phố, thời gian quyết toán theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí theo quy định; Hướng dẫn thực hiện các khoản thu thỏa thuận và hướng dẫn các khoản thu tự nguyện.


Học sinh tiểu học tại cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, các khoản thu phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường trước khi ban hành.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác hạch toán, kế toán, quyết toán, thống kê các khoản thu theo đúng quy định của pháp luật đồng thời ghi chép vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo tài chính hàng năm. Tuyệt đối không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho mục đích khác./.

Hương Lan
Sign In