Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

(Cập nhật lúc: 12/11/2018 08:30:56 )

Thực hiện sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở cùng địa bàn cấp xã; các trường tiểu học có quy mô dưới 10 lớp, xem xét ghép với trường THCS trên cùng địa bàn xã; các xã có 2 đến 3 trường tiểu học, xem xét sáp nhập thành 1 trường… là những nội dung của Hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Quá trình thực hiện sáp nhập, dồn ghép trường, điểm trường cần lưu ý đến việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên

Theo Hướng dẫn của UBND tỉnh, việc rà soát, dồn ghép, sáp nhập các điểm trường, trường, điều chỉnh quy mô lớp học cho phù hợp, bảo đảm bố trí đủ sĩ số học sinh/lớp của các cấp học, bậc học theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương theo nguyên tắc: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh; Phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển KTXH của địa phương, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới; Lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Cụ thể: Đối với một số trường có diện tích phòng học nhỏ không sắp xếp được số lượng học sinh/lớp theo quy định thì sắp xếp theo thực tế.

Thực hiện sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở cùng địa bàn cấp xã; các trường tiểu học có quy mô dưới 10 lớp, xem xét ghép với trường THCS trên cùng địa bàn xã; các xã có 2 đến 3 trường tiểu học, xem xét sáp nhập thành 1 trường nhưng phải đảm bảo có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Việc sáp nhập để hình thành trường có nhiều cấp học phải phân khu vực riêng biệt cho từng cấp học nhằm đảm bảo tính đặc thù của từng cấp học.

Nghiên cứu sáp nhập các trường THCS có ít học sinh với nhau theo mô hình trường THCS cụm xã.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai, cơ sở vật chất tại những trường, điểm trường thực hiện sáp nhập, dồn dịch đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiệu quả, tránh lãng phí.

Việc thành lập các trường PTDT bán trú chỉ thực hiện khi đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là nơi ăn, ở và các điều kiện sinh hoạt của học sinh bán trú.

Không thực hiện sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non với các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thực hiện xóa các điểm trường nằm gần trường chính mà điều kiện đi lại thuận lợi cho học sinh; đối với các điểm trường xa trường chính, xem xét đưa học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 về học tại trường chính nếu bố trí, sắp xếp được nhà nội trú. Dồn ghép hợp lý các điểm trường xa trường chính, các trường học có ít học sinh trong một xã và giữa các xã giáp ranh.

Quá trình thực hiện sáp nhập, dồn dịch trường, điểm trường cần lưu ý đến việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất (phòng học, phòng ở bán trú, nhà làm việc, các công trình phụ trợ,...), thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, đặc biệt đối với các trường PTDTBT, các trường phổ thông có học sinh bán trú và cấp học mầm non nhằm đảm bảo việc duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; Phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc xem xét bố trí các nguồn lực đầu tư để từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị trường học và các điều kiện đảm bảo hoạt động của các cơ sở giáo dục…/.

Hương Lan
Sign In