Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch biên soạn, thẩm định, tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông

(Cập nhật lúc: 26/12/2019 08:21:37 )

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch biên soạn, thẩm định, tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông (tại Quyết định số 2381/QĐ-UBND).

Theo lộ trình, năm 2019 lựa chọn nhân sự tham gia Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định; thành lập Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu GDĐP tỉnh Bắc Kạn; họp Ban biên soạn, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban; sưu tầm tài liệu, xây dựng đề cương tài liệu.

Trước tháng 7/2020 xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5).

Trước tháng 7/2021 xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9).

Trước tháng 7/2022 xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học phổ thông (từ lớp 10 đến lớp 12).

Trước tháng 9 hàng năm (từ năm 2020 đến năm 2024) tổ chức tập huấn triển khai dạy học giáo dục địa phương cho giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12 theo lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc xây dựng Kế hoạch Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương để thực hiện nội dung giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Giúp giáo viên có tư liệu phù hợp, khoa học, vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng tích hợp để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Qua đó cũng nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường, hướng nghiệp,… của địa phương, góp phần giáo dục ý thức, tình yêu quê hương đất nước; hình thành và phát triển ở học sinh phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông./.

Hương Lan
Sign In