Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch Dạy học hai buổi/ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo đối với cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 05/02/2020 15:41:47 )

Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Dạy học hai buổi/ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo đối với cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tại Quyết định số 125/QĐ-UBND).

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục giữ vững và mở rộng quy mô dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh lớp 1 và các lớp khác theo lộ trình nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và kế hoạch hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện thực tế của các nhà trường...

Kế hoạch phát triển hàng năm cụ thể như sau:

Năm học 2020-2021 tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% số học sinh lớp 1.

Năm học 2021-2022 tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% số học sinh lớp 1 và lớp 2.

Năm học 2022-2023 tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% số học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3.

Năm học 2023-2024 tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% số học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4.

Năm học 2024 -2025 tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% số học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy học đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

Hương Lan
Sign In